Identitate corporativă

Designul și caracteristicile VCC Live pot fi folosite doar pentru identificare de VCC Live în publicații despre VCC Live.